Instytucje kultury po nowemu

Wznowienie działalności instytucji kultury w Zamościu to efekt zniesienia niektórych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwalają na pracę muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa.
Od 11 maja prace ruszają w wypożyczalni głównej oraz trzech filiach Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego. Czytelnicy na razie korzystać będą mogli wyłącznie z wypożyczalni, bez swobodnego dostępu do półek. Książki zamawiać należy droga mailową lub telefoniczną, korzystając z adresów i numerów podanych na stronie internetowej.
12 maja działalność wznawia BWA Galeria Zamojska. Instytucja otwarta będzie w godzinach 11:00-16:00. Obecnie znajdują się w niej dwie wystawy ze zbiorów własnych: „Zamość w malarstwie” oraz „Znani twórcy w kolekcji zamojskiego BWA”. Zwiedzanie możliwe jest przy zachowaniu norm sanitarnych.
Dyrekcja Muzeum Zamojskiego informuje również, że obiekty Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał otwarte zostaną 26 maja.