Chip na koszt miasta

Mieszkańcy Zamościa mogą składać wnioski w sprawie pokrycia przez Miasto kosztów zaczipowania swojego czworonoga. To element „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Zamościu na rok 2020”, który rozpoczął się 7 maja.

Jedna osoba może ubiegać się o zaczipowanie jednego psa rocznie. Wystarczy złożyć pismo z odpowiednią prośbą do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość. Zabiegi elektronicznego znakowania psów realizowane będą do wyczerpania funduszy przeznaczonych na ten cel. W miejskiej kasie zaplanowano 5 tysięcy złotych. Po dokonanym zabiegu właściciel psa ma obowiązek zgłoszenia na własny koszt danych o zaczipowanym zwierzęciu do właściwych ogólnodostępnych baz, a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić wykonanie tej czynności.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zaczipowania psa można uzyskać w godzinach pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Zamość pod numerem telefonu 84-677-24-45.