Rodzinny Dom w budowie

Jest już możliwe rozpoczęcie drugiego etapu budowy Rodzinnego Domu przy ulicy Kresowej 24 w Zamościu. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” otrzymało właśnie decyzję o przyznaniu środków w wysokości 1 950 000 euro na realizację projektu „Pogranicze równych szans. Rodzinny Dom ma być miejscem stałego pobytu w Zamościu oraz ośrodkiem rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Krzemieńcu. Środki przeznaczone zostaną na wyposażenie obu placówek oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla personelu. Mimo pozytywnej decyzji, nadal jest to duże wyzwanie, gdyż wnioskowana kwota była o 22% wyższa niż środki finansowe pozyskane z programu. Na rynku jednocześnie zaobserwować można wzrost cen materiałów i usług budowlanych o około 30-40% w porównaniu do wyceny zawartej w kosztorysie tworzonym w 2017 roku. Najbliższe miesiące poświęcone zostaną na stworzenie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie pozwoleń, a także uzupełnienie brakujących środków finansowych. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” to lider Projektu. Jego partnerem jest ukraińskie Stowarzyszenie „Zorza Nadziei”.